Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe stichting de Ruigste Run van de Veenkoloniën omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van en/of deelnemers aan door of vanwege Ruigste Run georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. Ruigste Run hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van Ruigste Run, de bezoeker van een evenement van Ruigste Run, de deelnemer aan een door of vanwege Ruigste Run georganiseerd evenement (o.a. obstacle runs) en de gebruiker van diensten van Ruigste Run worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevensverantwoordelijke: Ruigsterun

Stichting de Ruigsterun van de Veenkoloniën, gevestigd en zaakdoende aan de Gerrit Imbosstraat 102 postcode 9607 PG in Kolham (KvK-nummer: 75126427), hierna “Ruigste Run”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Ruigste Run is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Onze Websites

Ruigste Run beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites en daaraan verwante domeinen (zoals .nl, .de, .dk,):

www.ruigsterun.nl

In het algemeen kan Ruigste Run gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Ruigste Run, als je een ticket koopt voor een evenement van Ruigste Run, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Ruigste Run daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop Ruigste Run gegevens verzamelt Ruigste Run kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze Websites, je gegevens invult of foto uploadt op de Website(s) om jezelf makkelijk terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Ruigste Run of deelneemt aan een eventuele prijsvraag of winactie die Ruigste Run organiseert.

Via onze Websites, voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening, verzamelt Ruigste Run via onze Websites verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan Ruigste Run, als je ons hiervoor separaat en expliciet toestemming geeft, jouw persoonlijke locatiegegevens ontvangen (geanonimiseerde locatiegegevens kunnen en mogen wij overigens ook zonder toestemming verwerken).

Via websites van derden – Ruigste Run maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Ruigste Run. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van Ruigste Run als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Ruigste Run georganiseerde evenementen via de websites van onze ticketpartner(s) of onze foto- en/of tijdregistratiepartner die door middel van onder andere naam, startnummer, tijdwaarneming en/of gezichtsherkenning je foto’s makkelijk vindbaar maken. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Ruigste Run kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Ruigste Run is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Ruigste Run plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

Op onze evenementen – Ruigste Run kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van deelnemers en/of bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) het evenement voor commerciële en/of veiligheidsdoeleinden. Met andere woorden, je kan tijdens een evenement herkenbaar worden vastgelegd in beeld en/of geluid gemaakt door foto-en/of videografen van Ruigste Run , media, partners en bezoekers.

De gegevens die Ruigste Run verzamelt Ruigste Run kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Ruigste Run van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s); betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie; app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebele

id van Ruigste Run verderop in dit Privacy Statement; door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Websites, inclusief blog of ‘after’ pagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand of foto’s die je van jezelf plaatst op onze Website(s) om jezelf terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Ruigste Run ; informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets; beeld-/ en/of geluidsmateriaal, waarin je herkenbaar kan zijn vastgelegd – denk aan (foto- en/of video-) registratie van een (deel van een) evenement voor commerciële en/of veiligheidsdoeleinden; speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als Ruigste Run persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen. Redenen waarom Ruigste Run gegevens gebruikt Ruigste Run kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Ruigste Run gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:

de bestelling kunnen verwerken; de betaling kunnen aanvaarden; jou klantenservice en aftersales kunnen verlenen. jou als tickethouder bij de entree kunnen verifiëren, mede ook om fraude met jouw ticket en zwarte handel in tickets tegen te gaan; jou als tickethouder snel te kunnen identificeren in het geval van calamiteiten, mede in het belang van jouw veiligheid; jou als tickethouder persoonlijke foto- en videoservice te kunnen verlenen, waaronder de mogelijkheid om jezelf terug te kunnen vinden in het beeldmateriaal van Ruigste Run . Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren; voor onze eigen marketing- en promotiedoeleinden, zoals het registreren van onze evenementen om die beeldregistraties te gebruiken in promo foto’s, video’s, posters, etc. en gezamenlijke (co-branded) promo acties met partners (sponsoren); om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en evenementen, die door of vanwege Ruigste Run worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Ruigste Run ; om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen, zowel via Ruigste Run als de ticketpartner; om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen. Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Ruigste Run willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie. Waarvoor door jou toestemming is gegeven Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Ruigste Run bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Ruigste Run. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder; om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze Websites (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt; om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie); om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen. Je kunt een door jou gegeven toestemming altijd weer intrekken. Neem in dat geval contact met ons op via info@ruigsterun.nl.

Het onderhouden van jouw informatie Ruigste Run doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Ruigste Run heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden. Ruigste Run bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Ruigste Run dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen zijn: EU-VS Privacyschild Bindende bedrijfsregels Bindende regels voor bedrijfsprocessoren Cookiebeleid Ruigste Run, Ruigste Run kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die Ruigste Run kan gebruiken. Functionele cookies Ruigste Run maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur. Analytische cookies Ruigste Run maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert. Ruigste Run heeft voor het gebruik van digitale meetinstrumenten (o.a. Google Analytics), al dan niet door tussenkomst van derden, in het voorkomende geval een bewerkersovereenkomst gesloten met de desbetreffende derden. Deze overeenkomst zorgt er onder andere voor dat de cookies van die derden (o.a. Google Analytics) op de meest privacyvriendelijke manier zijn ingesteld. Advertentie cookies Ook kunnen door of vanwege Ruigste Run cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen. Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt Ruigste Run ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen. Social media cookies Ruigste Run kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms. Instellen van voorkeuren Als je ervoor kiest om je cookie-instellingen te wijzigen, dan kan dit invloed hebben op de werking van de Websites en sommige functies zijn dan mogelijk niet meer beschikbaar. Meer informatie over cookies en hoe je deze kunt beheren of verwijderen is te vinden op www.youronlinechoices.eu, ook te bereiken via je browser. Jouw keuzes en rechten als gebruiker Als gebruiker heb je keuzes over hoe Ruigste Run je gegevens gebruikt en je kan op elk moment beslissen hoe je wilt dat Ruigste Run met jou communiceert. Hieronder een aantal opties om jouw keuzes aan te geven:

Jouw accountinformatie – als je als gebruiker een account hebt aangemaakt via de Websites, dan kan je altijd jouw accountinformatie bekijken en bijwerken door in te loggen op jouw account. Je kunt ook contact opnemen met onze klantenservice als je hulp nodig hebt bij het wijzigen van je gegevens. Jouw marketingvoorkeuren – als je liever geen e-mails meer van ons ontvangt, dan kan je je op elk moment afmelden voor marketingberichten. Gebruik hiervoor de afmeldlink die je in elk e-mailbericht vindt. Je kan je ook afmelden voor pushmeldingen door de instellingen van je browser of apparaat te wijzigen. Gebruikers van de Ruigste Run Website kunnen ook hun voorkeuren beheren via hun accountinstellingen. Gebruikers van social media kunnen hun instellingen voor berichten of advertenties wijzigen via de privacyinstellingen van hun social media-account. Gebruikers die geen marketingberichten meer willen ontvangen, kunnen nog steeds transactiegerelateerde berichten ontvangen, zoals een bevestiging van hun bestelling. Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens – als je vragen hebt over de persoonsgegevens die Ruigste Run over je heeft opgeslagen, dan kan je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je ons vraagt om je persoonsgegevens te verwijderen, dan zullen wij dit doen, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou. Als je ons vraagt om jouw persoonsgegevens te verwijderen, kunnen wij je bepaalde diensten en aanbiedingen niet meer leveren. Klachten – als je een klacht hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens behandelen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland. We kunnen dit Privacy Statement wijzigen We behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement, dan zullen we de gewijzigde versie op onze Websites plaatsen en de “Laatst bijgewerkt” datum hierboven bijwerken. Als de wijzigingen van materieel belang zijn, dan zullen we je op de hoogte brengen voordat ze van kracht worden. Je wordt aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement. Contact met ons opnemen Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens of de keuzes die je hebt, neem dan contact met ons op via: info@ruigsterun.nl.

Mis Dit Avontuur Niet!

Verzeker je plek, Jouw uitdaging wacht!

Tickets